۱۹
دی

کارخانه نوآوری شستا راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شستا استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حل مسائل و توسعه محصولات شستا را در دستور کار این شرکت قرار داد.

علی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با قلعه نویی رئیس مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیدار و گفت و گو کرد.
قلعه نویی رئیس مرکز تعاملات بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های تخصصی این مرکز گفت: مرکز تعاملات بین الملل در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و اکوسیستم کارآفرینی کشور به صورت تخصصی در سه بخش توسعه صادرات ، همکاری فناوری و توسعه نیروی انسانی حوزه دانش بنیان فعالیت دارد.
وی افزود: این آمادگی وجود دارد تا همکاری مشترکی در زمینه‌های صادرات و بهره‌مندی از توان شرکت‌های دانش بنیان بین مرکز مطالعات بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شستا آغاز شود.
علی رستمی مدیرعامل شستا نیز در این جلسه با اشاره به لزوم بهره مندی از دانش و توان شرکت‌های دانش بنیان و متخصصان داخلی گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در حل مسائل و توسعه محصولات شستا در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شستا راه‌اندازی کارخانه نوآوری شستا با همکاری و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را سرآغاز همکاری‌ها دانست و افزود: استفاده از زیرساخت و شبکه کارگزاران معاونت علمی در حوزه‌های تخصصی و عمومی به منظور بازارهای هدف و تسهیل واردات مواد اولیه شرکت‌های شستا و صادرات محصولات شستا به کشورهای هدف از دیگر زمینه‌های مهم همکاری است.
شایسته ذکر است در این جلسه مقرر گردید در هفته آینده تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضای معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیرعامل شستا جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده امضا گردد.