۱۷
دی

آگهی مزایده عمومی ایران سازه (مرحله سوم )

شرکت ایران‌سازه در نظر دارد، تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، میدان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، بن بست روانسر،پلاک 8 از تاریخ 1399/10/16(نشر آگهی) لغایت روز دوشنبه 1399/10/29 (همه روزه به جز ایام تعطیل ساعت 8 صبح لغایت 17 ) با پرداخت مبلغ 1،000،000 ریال به شماره حساب 1/1865792/318/1734 بانک توسعه تعاون شعبه توانیر بنام شرکت ایران‌سازه (به ازای هر ردیف ملک) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکات در بسته مزایده قرارداده و از همان تاریخ نشر آگهی تا روز دوشنبه 1399/10/29 به نشانی پیش گفته تحویل و رسید دریافت نمایند. متقاضیان می‌توانند به منظور هماهنگی لازم برای بازدید یا هر گونه سوال احتمالی در زمینه املاک موضوع مزایده با شماره تلفن 09359797946 و یا 02188776939 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت ایران سازه، نهادهای نظارتی و متقاضیان ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/30، در خیابان مطهری، بعد از قائم مقام فراهانی، شماره 334 ساختمان IGI برگزار می‌گردد.

ضمنا در صورت انتشار اینترنتی اسناد مزایده از طریق سایت های www.iransazeh.ir ، www.tamin-cement.com ، www.ssic.ir ، میتوانید اسناد مزایده را از سایت های مذکور دانلود و پس از چاپ، اسناد را تکمیل نمایید و در زمان مراجعه به شرکت جهت دریافت و تحویل پاکات متحدالشکل، هزینه مذکور  را پرداخت و پاکات را دریافت  نمایید.در هر صورت فیش مذکور می بایست در پاکات الف بهمراه فیش سپرده شرکت در مزایده وجود داشته باشد.
agahinew5