۱۶
مهر

آگهی مزایده عمومی شرکت ایران سازه

مزایده-مهر-1401

 

شرکت ایران سازه، متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند. متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه روانسر پلاک 8 از تاریخ 1401/07/16 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27(همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 17) با پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب  1734/318/1865792/1 بانک توسعه تعاون شعبه توانیر بنام شرکت ایران سازه ( به ازای هر ردیف ) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت دربسته مزایده بصورت پلمپ شده قرار داده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 به نشانی پیش گفته شده، بصورت حضوری یا از طریق پست پیشتاز تحویل واحد حراست نمایند. متقاضیان می توانند بمنظور هماهنگی لازم برای بازدید و یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه املاک موضوع مزایده با شماره تلفن 02188776939 و 09359797946 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت ایران سازه، نهادهای نظارتی و متقاضیان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/01 برگزار می گردد. ضمناً اسناد مزایده از طریق سایت iransazeh.ir نیز قابل دریافت می باشد. همچنین فیش پرداخت وجه خرید اوراق مزایده می بایست ضمیمه اسناد گردد.

 

 <<< جهت دریافت اسناد مزایده مهر 1401 ایران سازه روی لینک زیر کلیک کنید >>

 اسناد مزایده مهر ماه 1401