۱۰
آبان

آگهی مزایده مرحله دوم شرکت ایران سازه

شرکت ایران سازه، متعلق به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند. متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه روانسر پلاک 8 از تاریخ 1401/08/9 لغایت روز دوشنبه مورخ 1401/08/16(همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 17) با پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال به شماره حساب  1734/318/1865792/1 بانک توسعه تعاون شعبه توانیر بنام شرکت ایران سازه ( به ازای هر ردیف ) اسناد مزایده را دریافت نموده و ضمن مطالعه ضوابط و رعایت مقررات مربوطه، پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده در پاکت دربسته مزایده بصورت پلمپ شده قرار داده و از همان تاریخ نشر اولین آگهی تا روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 به نشانی پیش گفته شده، بصورت حضوری یا از طریق پست پیشتاز تحویل واحد حراست نمایند. متقاضیان می توانند بمنظور هماهنگی لازم برای بازدید و یا هرگونه سوال احتمالی در زمینه املاک موضوع مزایده با شماره تلفن 02188776939 و 09359797946 تماس حاصل نمایند. بازگشایی پاکات با حضور نمایندگان شرکت ایران سازه، نهادهای نظارتی و متقاضیان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/18 برگزار می گردد. همچنین فیش پرداخت وجه خرید اوراق مزایده می بایست ضمیمه اسناد گردد.(اسناد مزایده از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد)

دریافت اسناد مزایده