۱۷
اردیبهشت

آگهی مزایده عمومی جهت اجاره دفاتر و انبارها

شرکت ایران سازه در نظر دارد برخی انبارها و دفاتر واقع در مجتمع سایه گیلان را به نشانی استان گیلان،رشت،کیلومتر 4 جاده رشت-تهران،روبروی پمپ بنزین دولت آباد، مجتمع سایه گیلان از روز چهارشنبه مورخ 13 لغایت دوشنبه 18 اردیبهشت ماه از طریق مزایده عمومی جهت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به سایت شرکت به نشانی iransazeh.ir و یا با شماره های 01333690851 و 09132080575 تماس حاصل فرمایند.

 

 

             مزایده عمومی اجاره انبارها و دفاتر مجتمع سایه گیلان

 

ردیف

کاربری شماره متراژ قیمت پایه

1

انبار 2.2 280 123,500,000

2

انبار

5.1

1700

614,880,000

3

انبار 5.2 2000 758,240,000

4

انبار 5.5 216

95,555,000

5 دفتر 5.6 100

45,500,000

6

دفتر 6.1 100

45,500,000

7

انبار 7.2 180

79,300,000

8

انبار 7.5 63

26,650,000

9 انبار 11.1 332

132,730,000

10

دفتر 17.3 93

44,200,000

11

دفتر 17.6 46

22,100,000

 

 

  • ودیعه 25% اجاره بهای سالیانه می باشد.
  • کلیه کسورات قانونی به عهده متقاضی می باشد.
  • پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان فراخوان می باشد.
  • به پیشنهاد قیمت مخدوش،مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

فرم پیشنهاد قیمت در پاکت دربسته به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور(توانیر)، بن بست، روانسر پلاک 8، شرکت ایران سازه دفتر حراست ارسال گردد.

 

 

 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت