۲۹
دی

اطلاعیه : سامانه خبری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

اطلاعیه : راه های ارتباطی سامانه خبری دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)  مندرج در تصویر می باشد .

 

shasta1