۰۳
شهریور

آگهی فراخوان عمومی شرکت ایران سازه – اجاره املاک رشت – مورخ 1400/06/03

شرکت ایران سازه در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق فراخوان عمومی با وضع موجود و مشخص شده جهت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند فرم پیشنهاد قیمت خود را از تاریخ نشر اولین آگهی لغایت  1400/06/14  از طریق سایت www.iransazeh.ir و یا با مراجعه به...

اطلاعات بیشتر