۱۹
بهمن

محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: رشد سود خالص تجمیعی سیتا؛ ۲.۲ برابر سال قبل

    محمدرضوانی‌فر، مدیرعامل شستا: پس از بارگذاری پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی شستا، امروز هلدینگ سیمانی ‎شستا پیش‌بینی سودخالص تجمیعی شرکت‌های مدیریتی خود را منتشر می‌کند. رشد سود خالص تجمیعی۲.۲برابر سال قبل بوده و از ۱۲۵۰میلیارد به ۲۷۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.

اطلاعات بیشتر