۲۹
شهریور

طی مراسمی از زحمات مهندس قانعی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی ایران سازه صبح روز دوشنبه 28 شهریورماه 1401 مهندس حامد مفیدی نائینی مدیرعامل شرکت ایران سازه همزمان با جلسه هیئت مدیره شرکت از زحمات مهندس قاسم قانعی رئیس سابق هیئت مدیره تقدیر کرد.

اطلاعات بیشتر