۱۷
دی

آگهی مزایده عمومی ایران سازه (مرحله سوم )

شرکت ایران‌سازه در نظر دارد، تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند.

اطلاعات بیشتر